Open brief aan het Kerkbestuur

Vragen vanuit de Horssense gemeenschap ( 3 juli 2018)

Na de vergadering van 6 juni jl. zijn er binnen de Horssense gemeenschap nog vele zaken onduidelijk. Uit o.a. de kerkgangers, leden van de open eettafel, de fietsgroep, vrienden, buren en kennissen komen nog vele suggesties en vragen naar voren; deze worden hieronder gesteld. De genoemde groepen ondersteunen ook de publicatie van een gespreksgroep in de Dorpskrant van 27 juni op pag. 8. (ook te vinden onder 'Nieuws' op de website “Horssen.nu” (aangepast op 4 juli)).


Openhouden van de kerk

Een algemene opinie is “de kerk moet zo lang mogelijk openblijven”.

 1. Zijn de kerken eigendom van het bisdom of van de nieuwe parochie?
 2. Zijn alle bezittingen van Horssen (vastgoed, gronden e.a.) nu eigendom van “Druten”; staan kerken en eigendommen onder curatele van het bisdom?.
 3. Kan voortbestaan van Horssen niet gefinancierd worden uit de reserves. Er zijn drie kerken verkocht, dus er moet genoeg geld zijn om Horssen lang(er) open te houden.
 4. Wij vinden sluiten onnodig nu er nog “veel” mensen naar de kerk komen en Horssen nog een kerkkoor heeft. Door nu te sluiten doen we afbreuk aan de weldoeners, die deze gemeenschap hebben opgebouwd.
 5. Zijn er voor de restauratie van het schip van de kerk subsidie-mogelijkheden bij de provincie, de gemeente (monumenten) of elders. Hierdoor wordt het onderhoud weer betaalbaar.
 6. Horssen is nog een echte dorpskerk, die ook bezoekers uit andere dorpen trekt. Kan er een aantrekkelijke Maas en Waalse kerk van gemaakt worden.
 7. Is het na 5 jaar een geschikte tijd om het gebouwenplan 2013 nog eens tegen het licht te houden.
 8. Wat hebt u als bestuur gedaan om de kerk in Horssen open te houden? Namens de Horssense gemeenschap doen we een dringend beroep op het parochiebestuur!: Kom terug op eerder genomen voornemens om deze kerk te sluiten. Met sluiten treft u vele mensen in de ziel en gaat u voorbij aan de leefbaarheid in onze dorpsgemeenschap. De kerk staat er goed bij en kan nog jaren mee!


Kerkvieringen na de slotviering van 20 januari 2018

 1. Sommigen hebben tijdens de 1e kerkvergadering van 6 juni jl. verstaan/begrepen, dat na 20 januari er in de kerk geen H. Missen worden opgedragen, maar dat de kerk wel open is voor bijzondere vieringen bijv. begrafenissen en met de hoogtijdagen Pasen, Kerstmis , Pinksteren, Allerheiligen/Allerzielen. Dit duurt, totdat de kerk is verkocht. 

  Anderen menen, dat het na 20 jan. geheel is afgelopen. Wat wordt de werkelijkheid?

  Een les, die getrokken moet worden, is om het kerkbestuur te vragen antwoorden op schrift te mogen ontvangen. Hierdoor kan ook de communicatie met alle parochianen beter verlopen; (ook de niet op de vergadering aanwezigen hebben dan betrouwbare gegevens.) We missen goede notulen.
   
 2. Moet de uitvaart van een overledene via een kerkdienst, geleid door een priester, uitgevoerd worden om op het R.K. kerkhof begraven te mogen worden? Moet in de toekomst de uitvaartmis in Druten gehouden worden; is het dorpshuis, prot. Kerk of ander gebouw, hiervoor niet toegestaan?

 3. Als sluiting toch doorgaat, zorg dan in Horssen voor het luiden bij overlijden, een plek om te bidden en te overdenken, houdt de leefbaarheid, saamhorigheid (hart, ziel) van Horssen in tact. 

 4. Als we niet lid willen blijven van de kerk in Druten, kunnen we ons dan overschrijven naar een andere R.K. kerk?

Diverse vragen

 1. Kunnen wij als leden van de kerk meedoen (prioriteit krijgen) bij verkoop van kerkelijke goederen (bijv. kandelaars, beelden)?

 2. Wordt de pastorie mee verkocht; blijven de huidige huurders erin wonen?

 3. In Puiflijk is een decreet voorgelezen, dat sluiting van de kerk geoorloofd is, omdat er binnen een straal van 3 km een andere kerk beschikbaar is. Horssen is minimaal 5,5 km verwijderd van elke andere kerk.

 4. De 2e kerkvergadering op 11 juli (aanvang acht uur) in de Bonifatiuskerk moet beter benut worden met vragen van de aanwezigen en antwoorden hierop; gesprekken kwamen onduidelijk over, slecht verstaanbaar.

 5. Wat als er na de 2e bijeenkomst nog vragen overblijven. Komt er evt. nog een volgende of moeten we alles schriftelijk afdoen? Kunnen we formeel bezwaar maken?

 6. Gaarne de antwoorden, die vooraf gesteld/aangeleverd zijn, op papier beantwoorden, zodat er niet in herhaling wordt gevallen. En nieuwe vragen kunnen worden gesteld.


Met vriendelijke groet Ans Mols-Schoorlemmer

Meester Muldersstraat 9, 6631AJ Horssen

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwerp sluiten kerk (26/06/2018)

Het zal een historische vergissing worden als de kerk door het bisdom gesloten wordt. Daarmee zal op termijn het beeld van Horssen verdwijnen zoals eerder is gebeurd met de molen en de oude school.

Gezien de veranderingen in de wereld, met zijn verschillende godsdiensten verwacht ik dat er in de toekomst weer meer behoefte zal zijn om zich te verenigen al moet dat in een andere vorm gebeuren, de kerk kan daarin belangrijk kan zijn (zie jongeren dagen). De katholieke kerk trekt zich steeds verder terug om plaats te maken voor andere godsdiensten. Er is blijkbaar geen visie op de toekomst. Als dat zo is kunnen beter alle kerken gesloten worden.

Het is daarom beter om de hele gemeenschap maar vooral jongeren daar meer bij te betrekken.
Op dit moment worden er initiatieven ontwikkeld om de toren met daarbij de klokken te behouden. Dit is een goed streven. 

Het is zonde dat niet de gehele kerk behouden kan worden met al het kapitaal dat in de kerk aanwezig is. Het is misschien mogelijk, met een coöperatie. Maar het is blijkbaar niet in het belang van het bisdom en kerkbestuur dat hiernaar wordt gekeken. De sluiting was immers al in 2013 bekend.

Mochten er geen toezeggingen komen van het kerkbestuur, dan herinner ik U aan de toezegging, dat er een monument kan worden opgericht als aandenken voor de parochie. Mijn voorstel is dan ook om dit op het kerkhof te realiseren en wel zodanig, dat alle mensen die vanaf de kerkhistorie hun bijdragen en inzet hebben getoond en hier gestorven zijn, een gezicht te geven in de vorm van een inscriptie op een messing plaat, die demontabel is. 

monument BvdG

Het is een herinnering aan alle mensen die er begraven liggen, rijk en arm. De namen die op de graven staan, hebben nadat ze geruimd zijn nog een voortbestaan, op de gedenkzuil. In de toekomst kiezen er meer mensen voor een crematie, hun namen blijven dan toch in herinnering. 

Het is ook nog mogelijk een kerkklok toe te voegen. Het aantal zuilen en opstelling daarvan kan later bekeken worden. 

Zie de bijgaande situatieschets. 


Bert van de Geijn

Burg. Bouwensweg 25 Horssen