Laatste uitgave De Klep

De Klep is een blad van en voor inwoners van Horssen. De redactie heeft zich tot doel gesteld een goed leefklimaat in Horssen te bevorderen door te informeren, kritiseren, publiceren en amuseren.

De Klep verschijnt tweewekelijks op woensdag in een oplage van circa 600 boekjes en wordt gratis aan huis bezorgd bij inwoners die daar prijs op stellen.

Ter bestrijding van de kosten voor huur, papier, printmachines en overige kosten wordt er jaarlijks verzocht om een bijdrage naar eigen goeddunken. Richtbedragen zijn € 15 per huishouden en € 7,50 voor alleenstaanden en senioren.

Verdere inkomsten komen uit advertenties. Een hele pagina adverteren kost € 18,50, een halve pagina € 9,50 en een kwart pagina € 7,50 per keer. Voor plaatsing in elke uitgave gedurende een jaargang zijn de kosten respectievelijk € 200, € 150 en € 100. Om de andere keer is ook mogelijk. Het verschuldigde bedrag wordt door de penningmeester geïnd.

Kleppertjes zijn eenmalige advertenties of oproepen door en voor mensen uit Horssen en zijn kosteloos.

Het bestuur van de Stichting Dorpskrant de Klep is tevens verantwoordelijk voor de Website Horssen.nu. De kosten voor de website worden gedragen door de inkomsten voor De Klep, de website plaatst geen advertenties.

Op de website kunt u de digitale versie van De Klep downloaden. Tevens worden de meeste artikelen, nieuws en columns uit De Klep geplaatst op de website. Op de website kunnen kleurenfoto’s worden geplaatst, mits die voldoen aan de voorwaarden in verband met privacy regels en regels omtrent copyright.

Dorpskrant en Website worden elk verzorgd door twee afzonderlijke werkgroepen bestaande uit diverse vrijwilligers. Er worden geen subsidies ontvangen.