De Klep is een blad van en voor inwoners van Horssen. De redactie heeft zich tot doel gesteld een goed leefklimaat in Horssen te bevorderen door te informeren, kritiseren, publiceren en amuseren.

De Klep verschijnt tweewekelijks op woensdag in een oplage van ca. 500 boekjes en wordt gratis aan huis bezorgd bij inwoners die daar prijs op stellen, kenbaar gemaakt door een sticker met het Klep-logo op hun brievenbus.

Ter bestrijding van de kosten wordt er jaarlijks verzocht om een bijdrage naar eigen goeddunken. Richtbedragen zijn € 15 per huishouden en € 7,50 voor alleenstaanden en senioren.

Verdere inkomsten komen uit advertenties. Een hele pagina adverteren kost € 18,50, een halve pagina € 9,50 en een kwart pagina € 7,50 per keer. Voor plaatsing in elke uitgave gedurende een jaargang zijn de kosten respectievelijk € 200, € 150 en € 100. Om de andere keer is ook mogelijk. Het verschuldigde bedrag wordt door de penningmeester geïnd.

Kleppertjes zijn kosteloos.

 

Bekijk laatste uitgave De Klep