Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Horssen.nu aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Horssen.nu of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Horssen.nu. Van aanbieders van informatie op Horssen.nu wordt verwacht dat zij auteurs- en IP rechten eerbiedigen. Horssen.nu wijst iedere aansprakelijk voor inbreuk deze rechten af. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden van de informatie, zoals voor het gebruik van de logo’s van Verenigingen en Ondernemers, en de columns van columnisten. 

 

 

 

versie 01-01-2017