Horssen.nu bundelt nieuws en activiteiten in en rond het dorp Horssen. De informatie wordt aangeleverd door inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen. Met dit verbindende element in de Horssense gemeenschap willen wij bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp.

Horssen.nu is ontstaan als een gezamenlijk initiatief van Dorpskrant de Klep en Dorpshuis De Horst, en valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Dorpskrant de Klep.

De Werkgroep Dorpssite Horssen is verantwoordelijk voor de opzet, bouw en het onderhoud van de site. De werkgroep bestaat uit Froukje Balk, Marcel van den Dobbelsteen, Wim Lemmers, Emiel Termond, Leon van Tienoven en Henk Geurts. Voorheen werkten ook Angela Fransen, Jan Loeffen, Raymund de Bruin, Raymond Gralike, Edward Paymans en Sjoerd de Wildt mee.

Er is plaats voor nieuwe werkgroepleden.