Bijna 80 personen waren woensdagavond 6 juni aanwezig om aan te horen, wat de plannen en mogelijkheden zijn met onze kerk. Na een korte inleiding en een hoopvolle “preek” van pastoor Hermans, die van kerk in Druten het bruisend hart van de parochie wil maken, mocht Ton Perlo, de vicevoorzitter van het kerkbestuurslid met “financiën” in zijn portefeuille, de Horssenaren duidelijk maken, dat het bestuur de opdracht van het bisdom: het gebouwenplan van 2013, had uit te voeren: sluiten van de kerk en wel op korte termijn, want er is al twee jaar uitstel verleend. Hiervoor is 20 januari 2019, kort na de feestdag van onze patroonheilige, de meest geschikte datum, voor de slotviering. Daarna wordt de kerk aan de eredienst onttrokken: “ontwijd”, en mogen er geen diensten meer worden verricht.

Het langer openhouden van de kerk, totdat deze is verkocht, is geen optie. De dorpskerk draait met verlies: de kosten zijn al jaren groter dan de baten. In opdracht van het bisdom mag voor dekking van het verlies het opgebouwde vermogen niet worden aangesproken. Vanuit het publiek werden hierover indringende vragen gesteld: waarom verstrekt het bestuur geen inzicht in de bezittingen en schulden. Waarom mogen de in het verleden gedane schenkingen van Horssenaren (gelden, goederen, grond) niet worden aangewend om de eigen kerk langer open te houden; bij de fusie zijn deze automatisch overgeheveld naar de nieuwe parochie. Het bestuur belooft om op de volgende informatie-avond ( 2 juli) hierover meer inzicht te geven.

StAntoniusVragen over het verloop in de andere kerkdorpen werden resoluut afgewezen. Het gaat vanavond uitsluitend over Horssen. 

De opties om na kerksluiting de kerkdiensten elders voort te zetten zijn onderzocht: het dorpshuis zou kunnen, de oude kerk valt af, de protestantse kerk staat welwillend tegenover gebruikmaking; dit tot enthousiasme van het publiek.

Toch blijft er onbegrip over het feit, dat er wel kerkdiensten mogelijk zijn op ongewijd terrein zoals de dorpshuizen (en in ons geval de prot. kerk) en niet in de ontwijde (uit de dienst onttrokken) huidige kerk. Het blijft een raadsel: dit rammelend standpunt. Een geruststelling: het kerkhof blijft open. 

Horssenaren willen graag hun verenigingen en bijeenkomsten in eigen dorp houden om zo de saamhorigheid te bevorderen en de “ziel” te behouden. 

Na twee uur werd de vergadering gesloten; vele vragen konden niet worden gesteld. Via o.a. de email aan het kerkbestuur (zie hun website): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunnen de parochianen vragen stellen of voorstellen doen; hierop zal in de volgende vergadering antwoord worden gegeven.

 

Toevoeging:

Klok

De ingezette haast van de sluiting staat in schril contrast met de zorgvuldigheid, waarmee de Horssenaren willen dat met hun jarenlang aanwezige kerkelijke goederen wordt omgegaan. De bisschop wil “Korte” metten maken met onrendabele kerken en het kerkbestuur moet in ons geval het Antonius varkentje even wassen. Zouden we onze beschermheilige nog te hulp kunnen roepen?

In de volgende Klep een inbreng t.a.v. zaken, die we graag willen behouden en/of waarvoor we een goede bestemming weten. Een hoge prioriteit wordt daarbij gegeven aan het behoud van de twee kerkklokken (en uurwerk); kunnen die in het bezit blijven van de parochie, blijven ze luiden, kan bij verkoop hiervoor een beding worden vastgelegd, dat ze in de toren blijven hangen.

 

Gaarne uw mening en suggesties over deze en andere zaken in de volgende Klep en/of aan het kerkbestuur.
Jan Herckenrath