RK parochie drutenParochie H. Franciscus en H. Clara

Op zondag 30 oktober willen we om 11.30 uur bij elkaar komen op het r.k. kerkhof in Horssen om de graven van onze dierbare overledenen te bezoeken. Pastoor Zimmermann zal enkele gebeden uitspreken en ons zangkoor zal een paar liederen zingen. Na afloop bent u welkom in het zaaltje bij de protestantse kerk voor een kop koffie of thee.

 

Op Allerzielen woensdag 2 november om 19.00 u. worden alle overledenen van onze parochie, met name ook de overledenen van het afgelopen jaar, herdacht in een eucharistieviering in onze parochiekerk in Druten.

U bent hier van harte welkom. Misintenties voor deze viering kunt u opgeven bij het parochiecentrum op dinsdag-, woensdag- of vrijdagmorgen.( tel.0487 512387)

 

Je naam zal niet worden uitgewist, je naam blijft herinnerd

Je naam heeft sporen nagelaten

je naam heeft mijn leven getekend

je naam blijft gerespecteerd, je naam blijft mij inspireren

je naam gaf mij vreugde, je naam geeft me hoop.

 

N.B. data van de eucharistievieringen in de protestantse kerk:

zondag 23 oktober, zondag 20 november, zondag 18 december om 11.15 uur.