Terwijl bij de kabinetsformatie op kinderlijke wijze geruzied wordt over minder geld voor assielzoekers, minder geld voor klimaat en minder geld voor steun aan Oekraïne teneinde minder belasting te hoeven betalen, buigen elders in de wereld echte wetenschappers zich over de financiële gevolgen van klimaatopwarming. 

Hun schattingen en berekeningen leiden tot de conclusie dat de wereldeconomie halverwege deze eeuw dreigt in te storten door kosten die oplopen tot 32 à 38 trillion US Dollar per jaar [38 trillion US Dollar - Potsdam Institute for Climate Impact research (PIK, 17 april 20240); 32 trillion US Dollar (Royal Society of Chemistry 28 juni 2022)].

38 trillion is een 38 met 12 nullen erachter ofwel bijna de helft van de globale bruto produktie (GDP).Daarbij is het goed je te realiseren dat in dat GDP een groot deel ook nu al gevormd wordt door schadeposten. Alle kosten veroorzaakt door ziekte en honger, ongevallen, brand, storm, oorlogen, diefstal, drugs, vervuiling en alle andere ellende tellen immers gewoon mee in dat GDP. Ook economische groei ontstaat voor een groot deel door meer schade. Die 38 trillion extra betreft kosten door de effecten van klimaatopwarming en deze schade is vele malen kostbaarder dan de totale kosten om de energietransitie en de verduurzaming van de voedselvoorziening te voltooien. Het is te vergelijken met de kosten van een veiligheidsgordel tegenover de gevolgen van een frontale botsing bij 130 km per uur.

En toch zal bij nieuwe verkiezingen volgens de peilingen een nog groter deel van de bevolking gaan stemmen voor de partijen die het klimaatprobleem ontkennen of wegwuiven en het alleen maar eens kunnen worden over 130 km per uur.

Bar wah

Doctor Anders