Piet Vos Piet Vos

Piet heeft na een lang en veelbewogen leven en ontelbare stukjes in De Klep met lofzang op de natuur danwel verfoeilijking van lawaai en zwerfafval, Horssen en zijn prachtige arboretum verlaten. We wensen hem een prettige tijd in het verzorgingshuis.