Deel 2. De tsunami van asielzoekers

Het aantal mensen in de wereld dat in 2023 op de vlucht was voor oorlog, persoonlijke vervolging of vanwege het klimaat bedraagt 110 miljoen. Dat is 2,5 keer zoveel als tien jaar geleden. Het grootste deel, 61 miljoen, blijft in eigen land. Ruim 35 miljoen mensen vluchten wel naar een ander land, maar blijven in de regio. Alleen al in Turkije en Iran verblijven nu 7 miljoen vluchtelingen. Dat is 4% op de totale bevolking in die twee landen. In Pakistan verblijven 4,4 miljoen vluchtelingen uit Afghanistan. In Bangladesh zijn er 1 miljoen Rohingya vluchtelingen. Ruim 7,1 miljoen vluchtelingen uit Venezuela verblijven in omringende landen van Zuid Amerika. Eén op de drie inwoners van Libanon is een vluchteling. Al die landen in de regio, waar het gemiddelde inkomen minder dan €6000 is, vangen 97 % van alle vluchtelingen op die daar onder erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen moeten zien te overleven.

asielaanvragenHet aantal asielaanvragen in Europa is ook gestaag gestegen van 200.000 in 2008 naar 900.000 per jaar in 2023. In de jaren 2015 en 2016 was er een relatief hoog aantal vanwege de oorlog in Syrië. Europa ontvangt dus nog geen 1% van alle mensen in de wereld die op de vlucht zijn. Het afgelopen jaar zochten ook 2,5 miljoen migranten uit Zuid Amerikaanse landen asiel in de VS. Samen vangen de rijkere landen van Europa en de VS, waar het modale inkomen tussen €30.000 en €70.000 per jaar ligt, dus bijna 3,5 miljoen vluchtelingen per jaar op. De rijkste landen vangen dus 3 % van het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is op.
De toestroom gedurende de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat er momenteel zo’n 12,5 miljoen vluchtelingen min of meer permanent in Europa verblijven en werken. Dat is 2,7 % op de EU bevolking. In Nederland verbleven eind 2023 inclusief de Oekraïners ongeveer 0,4 miljoen vluchtelingen. Dat is 2,3 % op de Nederlandse bevolking.

Het afgelopen jaar kwamen er ca 60.000 mensen uit landen buiten Europa naar Nederland, waarvan 96% vanwege de voor hen onveilige situatie in het land van herkomst de status van vluchteling zal krijgen zodat we die volgens internationale afspraken moeten opvangen. Nederland ontving dus 0,05 % van alle mensen in de wereld die op de vlucht zijn en 6% van het aantal dat Europa binnenkwam. Het door rechtse politici geponeerde beeld dat ze allemaal naar Nederland komen of dat ons land er onevenredig veel opvangt, klopt dus niet echt.

Doctor Anders