Deel 1: Inleiding

Bij de laatste campagnes voor de tweede kamer verkiezingen zagen we een hele reeks aandachtspunten voorbij trekken. Wat aanvankelijk leek op zorgen om het klimaat werd even later als WOKE weggezet en vervangen door hypes omtrent de bestaanszekerheid en woningnood gevolgd door zorgen om de zorg en een algemene afkeer van zowel de gevestigde (centrum rechtse) politiek van Rutte als een afkeer van het roodgroene van Timmermans en Klaver. Dit werd uiteindelijk weer vervangen door een heel sterk anti-migratie-sentiment. Het leek er sterk op dat de asielzoekers uiteindelijk de schuld kregen van alle problemen in Nederland en dat het “eigen volk eerst” werd gezien als de oplossing. Wilders werd min of meer “gekroond tot koning”. Niemand twijfelde er nog aan dat het aantal asielzoekers de grootste bedreiging vormt voor ons welzijn.

Dergelijke aandacht voor één thema ontstaat vaak door “framing”. Het betekent letterlijk kaderen of in verband plaatsen, maar tegenwoordig vooral eenzijdige beeldvorming waardoor een grote groep kiezers blindelings mee gaat. Framing en propaganda zijn meestal de geestelijke voorbereiding van een volk op een oorlog. De essentie is dat er een vijandsbeeld wordt gecreëerd door één bepaalde groep de schuld van alles te geven. Dit is nu duidelijk te zien in een wereldwijd groeiend anti-migratie-sentiment en Nederland doet er inclusief 30 % van de bevolking van de gemeente Druten hard aan mee.

De aanjagers van dit sentiment roepen dingen als: “We worden overspoeld door een tsunami van asielzoekers. We zouden voor hen het paradijs op aarde zijn en de deuren wijd open zetten zodat ze allemaal onze kant op komen. We kunnen dat als klein landje niet aan. Ons land is vol. Ze pikken onze schaarse woningen in door voorrang op onze eigen woningzoekenden. Ze zijn heel vaak crimineel, stelen uit de supermarkten, en zorgen voor overlast op straat. Ze sympathiseren met terroristen van ISIS, de Islam bedreigt onze joods/christelijke westerse cultuur en onze eigen traditionele normen en waarden. Het zijn vaak seksueel gefrustreerde jongens waardoor onze meisjes niet meer naar buiten durven uit angst te worden aangerand.” En “Door de gezinshereniging van gekleurde statushouders treedt er “omvolking” op.”

Dergelijke uitlatingen worden steeds extremer. Het anti-migratie-sentiment neemt in alle Europese landen toe en dat doet denken aan de crisisjaren voorafgaand aan WO II. Als we alle uitspraken van Wilders, Bosma, Baudet en Eerdmans van de laatste jaren op een rijtje zetten, krijg je koude rillingen, maar in andere landen kunnen ze er ook wat van. De Duitse AfD sympathiseert openlijk met Poetin en met neo-nazi’s en lijkt als twee druppels water op de partij van Baudet. Veel van dat gedachtengoed komt ook uit de VS overwaaien. Trump noemde in 2008 de landen van herkomst “shitholes” en in 2023 sprak hij er in navolging van Hitler over “dat de migranten het bloed van ons land vergiftigen”. Moderne sociale media zoals X bieden onbeperkt ruimte aan anonieme haatzaaierij. Door fakenieuws, complottheorieën, AI en Chat GPT zijn echt en onecht haast niet meer te onderscheiden. Het is daarom tijd voor factchecking!
(zie ook https://www.duurzaamnieuws.nl/de-politieke-onzin-over-migratie-en-hoe-het-echt-zit/ van prof Hein de Haas)

Zonder mijn persoonlijke mening te geven, wil ik In een viertal volgende stukjes op grond van de officiële bronnen proberen na te gaan wat de echte cijfers over migratie zijn. Zet u schrap! Het kan misschien sneller dan u denkt van pas komen bij de eerstvolgende verkiezingen. 

Doctor Anders