Eerder heb ik al eens mijn gedachten laten gaan over de stijging van de zorgkosten. Als conclusie heb ik toen gesteld dat mensen die roken, drinken, drugs gebruiken, korting op hun ziektekosten verzekering moeten krijgen. Gewoon vanwege het feit dat deze mensen gemiddeld korter leven.

Met de verkiezingen in aantocht zijn natuurlijk de zorgkosten een belangrijk gespreksonderwerp. De SP vindt dat het eigen risico naar nul gebracht moet worden (kosten 6 miljard). Bedenk wel dat er in Nederland een flink aantal mensen (4,6 miljoen) zorgtoeslag krijgen: een tegemoetkoming (die tot bijna 100% kan gaan) van de basisverzekering die ieder van ons betaalt.

De SP zegt dat mensen door het eigen risico waarschijnlijk zorg vermijden, niet naar de dokter gaan. Nou is de huisarts sowieso al gratis. De groep laagstbetaalden krijgen allemaal maximale zorgtoeslag, Als ze het eigen risico jaarlijks opmaken, dan komen ze uit op een zorgkosten van een tientje per week. Gezondheid is inderdaad niet helemaal voor niks!

Jaarlijks stijgen de totale zorgkosten. Dit jaar wordt er al 126 miljard aan uitgegeven. Elk jaar komt er zoveel procent bij. Ook bij onze premie. Verzekeraar DSW verhoogt de premie voor het komende jaar met liefst €11,50 tot €149,- per maand, de grootste stijging sinds 2006! Ik vind dat de politiek naar manieren moet zoeken om dit bedrag minstens te stabiliseren.
Ik wil niet nog meer gaan betalen.

Totale zorguitgaven in miljarden:
Jaar            2000   2005   2010   2015   2020
Bedrag          45       65       85       92      116

De toenemende maatschappelijke tendens is om meer in te zetten op preventie: gezond eten, voldoende bewegen en vooral veel voorlichting over de gezonde leefstijl. Kan hiermee de stijging van de kosten voor de zorg worden gedrukt?
De gedachte is dat als de Nederlanders meer bewegen, gezonder eten en stoppen met alcohol en tabak, dat ze dan allemaal gezonder worden en minder vaak naar de dokter en het ziekenhuis hoeven. Dat bespaart geld. Dat betekent bijvoorbeeld de invoering van een suiker- en vettaks naast hogere accijnzen op sigaretten en bier.

Leefstijlgeneeskunde is kortom het ei van Columbus tegen de explosieve groei van de zorgkosten. Het staat vast dat meer bewegen en gezonder eten het aantal extra levensjaren in goede gezondheid verlengt. Maar daardoor neemt het aantal jaren met gebreken en kwalen niet af. Die komen alleen later. Nederlanders leven gemiddeld gezonder en bewuster dan pakweg vijftig jaar geleden, maar de totale kosten van de zorg zijn vertwintigvoudigd van 6,4 miljard in 1972 naar 126,2 miljard euro vorig jaar. Vergrijzing speelt daarbij een rol en meer en duurdere behandelmethoden.

Maar dat stopt niet door preventie. Zo is het massale sporten in Nederland inmiddels een goudmijn geworden voor fysiotherapeuten, manuele therapeuten, osteopaten, chiropractors en andere paramedische disciplines. Er is geen enkel onomstotelijk bewijs dat gezonder leven de totale zorgkosten doet dalen. Indien alle 17 miljoen Nederlanders vanaf 1 oktober niet alleen stoppen met roken maar ook geen druppel alcohol meer drinken, elke dag tienduizend stappen zetten, afzien van suiker en vet en stressvrij werken, blijven er ook rollators, trapliften, scootmobielen, verpleeghuizen en pakhuizen met geneesmiddelen nodig. ‘Gezonde mensen maken uiteindelijk meer en langer gebruik van thuiszorg of verpleegzorg. Ze zijn dus duurder dan ongezonde mensen!'

Preventie van roken en overgewicht leidt tot méér zorgkosten, omdat de met ongezond leven samenhangende ziekten vaak met een relatief kort ziekbed gepaard gaan, terwijl de ziekten die hiervoor in de plaats komen, zoals dementie, vaak een lange periode van hulpbehoevendheid en gebruik van dure zorg kennen. Langer gezond leven kan wel leiden tot een hogere productiviteit (minder ziekteverzuim), maar die baten zijn alleen te verzilveren als de pensioenleeftijd omhooggaat.

De komende decennia zullen de zorgkosten verder stijgen.

Laat je niets op de mouw spelden!!!

Onzenbroer