Na jaren van weggeweest was ie er weer; de illegale optocht. Met een wagen of zeven maar met een herrie van twintig vond deze weer eens plaats. Zoals we in de diverse bladen hebben kunnen lezen werd deze echter in de kiem gesmoord. Een paar Boa’s hadden lucht gekregen van deze voorgenomen optocht en gingen rap aan het uitdelen van bekeuringen. Met ondersteuning van de politie waanden zij zich veilig genoeg om tot deze maatregel over te gaan. Tijdens en na deze avond waren de reacties in dagbladen, FB en allerlei andere sociale media niet van de lucht. Vooral de tegenstanders van het ingrijpen voerden de boventoon. Vergelijkingen met allerlei gebeurtenissen werden aangehaald en er werd vooral de vraag gesteld of dit allemaal wel zo moest. Met deze inzet van zoveel politie en of die niet iets anders te doen hadden etc. Nou wil ik op voorhand, noch op achterhand partij kiezen maar ik wil wel wat ter overdenking schrijven.

Voorstanders illegale optocht: Moet toch kunnen. Er is geen schade aangericht. Er waren voldoende begeleiders. Het was maar een klein groepje van zeven wagens. De carnavalsvierders liepen achter de wagens. Er zijn toch wel andere gevallen waar de politie zich druk om kan/moet maken.

Tegenstanders illegale optocht: Onveilig. (Geluids)overlast.

Laten we eerst eens de zaken op een rijtje zetten. Voor elke optocht, demonstratie of manifestatie moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De burgemeester geeft uiteindelijk toestemming of verbiedt die. Dit op grond van veiligheid en openbare orde. Iets wordt dus verboden wanneer de veiligheid en/of openbare orde in het geding zijn. In een vergunning worden bepalingen opgenomen teneinde te voorkomen dat de veiligheid en/of openbare orde in het geding komen. Dit moet maanden van tevoren aangevraagd worden zodat de gemeente kan bepalen wat wel en niet mag en onder welke voorwaarden.

Nu, de illegale optocht begint. Boa’s (in dienst van de gemeente), stuiten op deze optocht. Wat te doen. Optreden of niet optreden ? Zoals ik hierboven schreef. Bij een vergunning is er overdacht onder welke voorwaarden de optocht mag plaatsvinden zonder dat de openbare orde en veiligheid in het geding komen. Met bepalingen op het gebied van geluid, begeleiding, mensen op of bij wagens….etc.

Op dat moment moeten de Boa’s beslissen, doorgaan of optreden. Stel je voor je bent Boa (Jaja, ik weet het ik weet het. Zelfs De Snor heeft daar een mening over). Je staat daar dus voor zo’n grote John Deere waarvan het voorwiel bijkans tot je schouder reikt. In die tractor zit de enige nuchtere persoon van een groep van een man of 20-30. Communicatie is vrijwel onmogelijk door de geluidsbarrière van > 120 dB. Achter die John Deere nog een stuk of 6-7 tracktors met hetzelfde aantal mensen en geluid. En blijft het daarbij een volgende keer?

Stel de BOA’s treden niet op. Kunnen zij op die mooie blauwe ogen van de chauffeurs afgaan dat alles veilig is en dat er geen ongeregeldheden plaats gaan vinden? Want op dat moment worden zij, die Boa’s, natuurlijk medeverantwoordelijk als er iets gebeurt. Want dan hadden zij toch in moeten grijpen? En indirect ook de burgemeester. Stel het was uit de klauwen gelopen of iemand onder het achterwiel van Johnny terecht gekomen. Wie krijgt er dan de schuld. Aan wie ligt het dan?

Met andere woorden, aan elke beslissing zitten meerdere overwegingen. En een mening is snel gevormd. Maar wie neemt de verantwoording als het fout gaat? En kan en mag iemand die verantwoording wel nemen?

Nogmaals, ik kies geen partij. Maar zoals het woord illegaal al zegt; het is niet legaal en wanneer er dan ook sancties worden opgelegd, dan moet je op 400 blaren zitten.

Repper