nieuw logo dorpslijst

Broerstraat aangepakt

De Broerstraat is een gewilde binnendoor route voor veel Horssenaren. Door de toename van verkeer en het steeds zwaarder worden van de voertuigen zijn zowel de weg als de bermen stuk gereden.Net als de Hoogveldsestraat en de Altforstsestraat stond de Broerstraat op ons wensenlijstje. De asfaltdeklaag is vervangen en aan beide zijden van de weg is bermversteviging aangebracht.

Afvalinzameling Druten

Jaarlijks maakt de Dar een grondstoffen- en afvalrapportage. Druten zat in 2022 ruim onder de gestelde doelstelling van 2020 van maximaal 100kg restafval per jaar. In 2022 zamelde de DAR 44kg restafval per inwoner in.
Het scheidingspercentage bedroeg 90%. Dit is ook ruim boven het gestelde doel van 2020 van 75%.
Binnen de Dar regio realiseren wij het laagste aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar.
In 2021 is ook gestart met het apart inzamelen van luiers. In 2022 is er 4 kilo luiers per inwoner ingezameld. De inzameling loopt tot nu toe zeer succesvol en de verwachting is dat de komende jaren nog meer kilo’s ingezameld worden.
Helaas zien we wel de trend dat enkele grondstofstromen vervuild worden aangeboden. Een van deze grondstofstromen die vervuild wordt aangeboden is Plastic+.

In zijn totaliteit is te zien dat er minder afval is ingezameld dan in 2020 en 2021. In de corona jaren waren inwoners meer thuis en boden meer kilo’s afval aan. We zien nu weer een normalisering.
Dit is onder andere te zien bij de ingezamelde hoeveelheid glas en oud papier en karton. Ook zien we een behoorlijke daling van de hoeveelheid GFT, maar dit komt door de droge zomer waardoor minder tuinafval aangeboden is.
in 2023 was er geen zomerinzameling van de groene kliko. De Dar lukte het niet om voldoende chauffeurs te vinden in de vakantieperiode. Uiteindelijk is er minder gft ingezameld. Per huishouden krijgen de inwoners 12 euro terug. Overigens is het maar de vraag of er nog een zomerinzameling komt. Het probleem is nog steeds niet opgelost.

nieuwbouw rijdtHet Rijdt

Vorige Klep meldden we dat er een omgevingsvergunning is verleend voor Rijdt 52 t/m 52 C, 54 t/m 54 G, Julianalaan 1-3. Met andere
woorden de plannen zijn goedgekeurd en er kan gebouwd worden.
Op de website van de firma van Wanroij is te lezen dat de start van de bouw is gepland in maart 2024.

Lokale energie strategie (LES)

Tijdens de voorlaatste raadsvergadering is er ook lang gesproken over de lokale energiestrategie. Landelijk zijn er tal van klimaatdoelen
gesteld op het gebied van CO2 -reductie, de uitstoot van stikstofverbindingen en het opwekken van duurzame energie. De realisatie van deze doelen wordt bij de provincies neergelegd, die op hun beurt aan de gemeenten vraagt hoe men de doelen denkt te halen.
De vraag is echter hoe groot de invloed van de gemeenten is op het realiseren van deze doelen. Het zijn de inwoners, bedrijven en
energiebedrijven die het verschil moeten gaan maken.
De discussie ging met name over de vraag of er nu wel of geen windmolens moesten komen. Hoewel Druten ervoor gekozen heeft om
deze collegeperiode voor zonnepanelen te gaan, komt er ook steeds meer kritiek op het grote oppervlak dat deze velden in beslag nemen. Ook provinciaal en landelijk wil men niet meer landbouwgrond beschikbaar stellen voor grootschalige zonnevelden. Druten kiest deze coalitieperiode niet voor windmolens. Wel zet men in op het realiseren van een warmtenet in Druten, gebruik makend van warmte die vrijkomt bij de waterzuivering.
Het college van B&W komt volgend jaar met een uitgewerkt voorstel. Het streven blijft om in 2040 energieneutraal te zijn.

Nadine, Marrie en Paul Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.