Dierenparkje Zoo HorssensVolgende maand is op 4 oktober dierendag en dan vragen wij ook uw aandacht voor ons dierenparkje “Zo(o) Horssen”. 


Het parkje ziet er door goed beheer prachtig uit met een diversiteit aan mooie dieren. Midden in ons dorp kan jong en oud hiervan genieten. Dit willen we graag in stand houden en daarbij hebben wij uw steun
nodig. Onze stichting ontvangt geen subsidie en we zijn volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. 


Ondanks zuinig beleid heeft het dierenparkje een aantal vaste uitgaven. Gelukkig worden we gesponsord in de kosten van veevoeder voor sommige dieren en in de veeartskosten. Zonder de vrijwillige bijdrage
hebben we een fors tekort. 


Om ons dierenparkje in stand te houden, houden we volgende maand de enveloppenactie. Deze zal plaatsvinden in de tweede helft van oktober. 


Nadere bijzonderheden hierover komen in de volgende Klep. Ook doen wij een beroep op diegenen die alpaca’s adopteren om hun bijdrage over te maken. Uw vrijwillige bijdrage mag u ook storten op
bankrekening: 

NL97 RBRB 0681 1119 17  

t.n.v. Stichting Dierenparkje Horssen

 

Bij voorbaat dank voor uw vrijwillige financiële bijdrage.