Deze week ontvangt u van ons een enveloppe met de tekst:


Vrijwillige bijdrage 2023

Bij voorbaat hartelijk dank

Stichting Dierenparkje Horssen

De enveloppen zullen een week later (in week 40 van 1 tot 7 oktober) huis aan huis worden opgehaald.

Mocht u niet thuis zijn, dan staat in dezelfde week een collectebus in de DAGWINKEL van John Hubers aan de Sportlaan 5 te Horssen, waarin de enveloppe gedeponeerd kan worden.

Ook is uw bijdrage via onze bankrekening van harte welkom:

NL97 RBRB 0681 1119 17

t.n.v. Stichting Dierenparkje

Bij voorbaat dank voor uw vrijwillige financiële bijdrage.

dierenparkje

Uw vrijwillige bijdrage is belangrijk voor ons

Ons prachtig parkje met vele dieren groot en klein, wordt door vele vrijwilligers met zorg en belangeloos onderhouden. Door deze inzet is het parkje het middelpunt in ons dorp, waar vele inwoners van genieten.

Deze situatie willen we graag zo houden en daarbij hebben wij uw steun nodig. Zoals u wellicht bekend is, ontvangt onze stichting geen subsidie en is zij volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen en sponsoring.

Het dierenparkje heeft een aantal noodzakelijke vaste lasten. Wij zijn blij, dat de kosten van veevoeder voor sommige grote dieren en de veeartskosten gesponsord worden.

Ook worden de alpaca’s door diverse personen financieel geadopteerd.

Door uw gulle bijdrage vorig jaar en zuinig te werk te gaan, hebben wij financieel bijna quitte gedraaid. Duidelijk is dus wel, dat uw bijdrage echt noodzakelijk is om het parkje in stand te houden.

Daarom hopen we dat u in de komende enveloppenactie ons gul zult steunen, waardoor we samen nog lang van het parkje met zijn dieren kunnen genieten. Over de opbrengst van deze financiële actie houden wij u via onze dorpskrant op de hoogte.

Bij voorbaat dank voor uw vrijwillige financiële bijdrage.

Stichting Dierenparkje Horssen