KLEPlogoAllereerst onze excuses voor het niet verschijnen van De Klep op de afgesproken datum van 13 september. De printers zijn intussen zeven jaar oud en beginnen kuren te krijgen. De bestelling van een onderdeel voor reparatie duurde langer dan 14 dagen. Het goede nieuws is echter dat u nu twee weken achter elkaar een Klep mag ontvangen. Wat een luxe in ons durpke wah.

Om het drukwerk te verlichten mogen we tegenwoordig het werk verdelen over een zevental mannen die daar om beurten een halve dag aan opofferen. Daar zijn we heel blij mee. Ook hebben we sinds enige tijd een nieuwe nietmachine. Het oude apparaat zonder enige vorm van elektronica was zo’n 50 jaar oud en kon het werk met de steeds dikker wordende boekjes niet meer aan. De nieuwe machine levert mooi werk, zit vol moderne snufjes en ASML-chips. Maar niet elke vooruitgang is verbetering want als er iets mee is, kan zelfs onze fijn-instrumentmaker Toon er niets aan doen.

Over het aanleveren van kopij hebben we niets te klagen. Wel zouden we graag nog een paar vaste schrijvers er bij hebben. Doctoranders wordt zo zuutjes an ook een beetje sleets.

Financieel kunnen we het nog steeds zonder subsidie redden. Omdat ook het Sermoentje op onze machines wordt gedrukt kunnen we de afschrijvingskosten van de machines delen. Binnen het beschikbare budget kunnen we ook alle onkosten voor de website HORSSEN.NU dragen. Die zijn veel lager en we zouden enorm veel geld kunnen besparen als iedereen gewoon digitaal de Klep ging lezen en van HORSSEN.NU gebruik maakte. Het tegendeel gebeurt. Bijna alle woningen willen toch een boekje en zo lang onze Rini dat volhoudt, kan dat bijna elke 14 dagen gratis en voor niks in de brievenbus vallen.
Over volhouden en gratis gesproken. Zonder uw vrijwillige bijdrage zou het echt niet lukken. Om niet samen te vallen met andere enveloppen acties aan het einde van het kalenderjaar, hebben we besloten onze enveloppe actie voortaan direct na de zomervakantie te beginnen. 

Uw bijdrage kunt u op elk moment van de dag in de brievenbus van Dorpshuis De Horst, Rijdt 38 deponeren.

Bij John&Annemieke’s Dagwinkel liggen nog voldoende lege enveloppes en ook kunt u uw gevulde envelop daar inleveren..

U kunt ook het bedrag overmaken naar:

Rabobank : NL25 RABO 0128 9606 20  of  SNS regiobank : NL 10 RBRB 0695 3030 31

Bestuur van Stichting Dorpskrant De Klep