Dierenparkje Zoo HorssensEnveloppen-actie

Op woensdag 4 oktober a.s. is het Werelddierendag en dan vragen wij ook uw aandacht voor ons dierenparkje “Zo(o) Horssen”.

Om ons parkje in stand te houden is uw vrijwillige bijdrage een noodzakelijke bron van inkomsten.

Wij houden de gebruikelijke enveloppenactie in de week van 1 tot 7 oktober a.s. De enveloppen zullen vooraf huis-aan-huis worden verspreid.

Ook doen wij een beroep op diegenen die alpaca’s adopteren om hun bijdrage over te maken. Uw vrijwillige bijdrage mag u ook storten op bankrekening:

NL97 RBRB 0681 1119 17 t.n.v. Stichting Dierenparkje Horssen

Bij voorbaat dank voor uw vrijwillige financiële bijdrage.

Stichting Dierenparkje Horssen