Hoe het dorp Horssen in de laatste vijftig jaar veranderde in de toestand waarin het zich medio 2016 bevond.

luchtfoto horssen v2

De veranderingen gaan nog steeds door. Gingen deze in vroeger jaren langzaam,  in de laatste decennia volgden deze steeds sneller elkaar op. Echter de economische crisis vanaf 2008 heeft de ontwikkelingen bijv. in de woningbouw nagenoeg stilgelegd. Uit deze crisis schijnen we langzamerhand uit te raken  maar de impact blijft groot.

 

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven als een bijdrage aan het 50-jarig jubileumboek van de Historische Vereniging Tweestromenland, waaraan alle dorpen in Maas en Waal hun jongste geschiedenis hebben opgetekend. Dit Horssense deel is, enigszins aangepast, in het voorjaar van 2017 gepubliceerd in het Web-portaal van Horssen.

Hopelijk is deze korte historie interessant voor de huidige en nieuwe inwoners.

 

 

Jan Herckenrath
februari 2017