nieuw logo dorpslijstWoningbouwplannen Roedenstestraat

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in principe medewerking toegezegd aan het realiseren van 5 woningen aan de Roedensestraat 23-1 in Horssen en het herbestemmen van de bedrijfswoning aan de Roedensestraat 23 en 23a tot 2 reguliere woningen. 

 

Roedensestr 23Er zijn wel voorwaarden aan de medewerking verbonden, zoals de maximale hoogte van 10 meter, de architectuur, 4 van de 5 woningen vallen in de betaalbare prijsklasse. Verder moet er overleg gepleegd worden met de omwonenden en andere belanghebbenden en het recht van overpad moet worden vastgelegd. 

 

Het plan behelst het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten, het herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning op Roedensestraat 23/23a tot 2 reguliere woningen, het slopen van de panden van de voormalige op autogarage en het realiseren van 5 nieuwe woningen op deze locatie.

Het woningbouwplan bestaat uit het realiseren van een blok van vijf woningen haaks op de Roedensestraat, georiënteerd op de insteekweg naar de achtergelegen woning aan Roedensestraat 19. Het gaat om twee hoekwoningen en drie tussenwoningen. De woningen hebben een oppervlak van circa 52 m2 en een inhoud van circa 380 m3. Hiermee wordt een aanbod gecreëerd voor jonge gezinnen en/of vitale senioren. 

 

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Vorige week heeft Dorpslijst Horssen schriftelijke vragen gesteld over de relatie tussen  uitbreidingsplannen van veehouderijbedrijven, de stikstofreductieopgave en woningbouw:

  1. Hoe kijkt het college aan tegen de initiatieven voor uitbreiding in relatie tot de opgave stikstofreductie en de ophanden zijnde regelgeving?
  2. Heeft het college de keuze om af te wijken van landelijk en provinciaal beleid bij aanvragen voor uitbreiding van stallen?
  3. Onlangs heeft de Raad van State natuurvergunningen van melkveehouders met stikstofuitstootreducerende vloeren vernietigd. Kan deze uitspraak ook consequenties hebben voor de melkveehouders binnen onze gemeente?
  4. De stikstofcrisis vraagt om maatwerkoplossingen. Landelijk en provinciaal beleid is nog niet of in geringe mate voorhanden. Is de gemeente bereid om, samen met de ondernemers, naar maatwerkoplossingen te zoeken?
  5. Het lijkt erop dat veehouders bereid zijn om te stoppen en hun stallen te slopen als zij hiervoor gecompenseerd worden voor woningbouw. Is het college bereid om medewerking te verlenen aan dit soort initiatieven ook al voldoen de plannen niet geheel aan de toetsingscriteria voor woningbouw. Met andere woorden, is het college bereid om bijvoorbeeld om met minder punten akkoord te gaan als daarmee een aanzienlijke stikstofreductie wordt bereikt?

 

Sportcentrum De Gelenberg wordt duurder

Het nieuw te bouwen sportcentrum met sporthallen en zwembad valt aanzienlijk duurder uit. De gemeente Druten heeft met de aannemer een “Design & Build” een contract gesloten. Omdat er eerst een ontwerp gemaakt moet worden en daarna pas de met de bouw gestart kan worden, mag de aannemer de afgesproken bouwkosten indexeren. Het betekent dat door de gestegen kosten de bouw ongeveer één miljoen euro duurder wordt.

De gemeenteraad gaat instemmen met een bedrag van 800.000 euro extra. Dit kost de gemeente Druten jaarlijks 20.000 euro extra aflossing en rente.

Naar verwachting is het sportcentrum begin 2024 klaar voor gebruik.

 

Ben, Nadine, Marrie en Paul.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 – 24897545 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.